Katalóg výrobkov
Úzke uholníky (6-dierové)

RozmeryBalenie
ks
Č.
kr.
Hmotn.
kr./kg
20/1820/36042,38
25/1815/22542,10
30/1815/13542,10
40/1820/12032,25
50/1820/22025,39
60/1815/15024,42
70/1815/12024,17
80/1815/12024,90
100/2010/4023,05
120/2010/40čap4,15
140/2010/100-12,00

Bez povrchovej úpravy, pozinkované biele alebo pozinkované žlté

KOVOPANT s.r.o.
SNP 1
935 37 Dolný Pial
Mobil: +421 905 328 224
- Ing. źuboš ĎURINA
Mobil: +421 905 328 226
- Arpád PAKŠI