Katalóg výrobkov
Úzke uholníky (4-dierové)

RozmeryBalenie
ks
Č.
kr.
Hmotn.
kr./kg
20/1520/40033,34
25/1515/25542,52
30/1515/13541,75
40/1520/14032,62
50/1520/22024,97
60/1515/9032,45
70/1515/12023,65
80/1515/12024,46
100/1810/4022,80
120/1810/40čap3,80
140/1810/100-10,60

Bez povrchovej úpravy, pozinkované biele alebo pozinkované žlté

KOVOPANT s.r.o.
SNP 1
935 37 Dolný Pial
Mobil: +421 905 328 224
- Ing. źuboš ĎURINA
Mobil: +421 905 328 226
- Arpád PAKŠI