Katalóg výrobkov
Tesárske spojovníky

RozmeryBalenie
ks
Č.
kr.
Hmotn.
kr./kg
40 x 8010/20029,10
40 x 12010/200113,76
40 x 16010/10029,15
60 x 8010/10027,12
60 x 12010/100110,71
60 x 16010/5027,20
60 x 18010/5017,85
60 x 20010/5018,69
40 x 24010/100113,62
60 x 24010/50110,48

KOVOPANT s.r.o.
SNP 1
935 37 Dolný Pial
Mobil: +421 905 328 224
- Ing. Ľuboš ĎURINA
Mobil: +421 905 328 226
- Arpád PAKŠI